Hệ thống lớp học (old)

Hệ thống lớp học (old)

Hệ thống lớp học (old)

Tại Peace School, có hai hệ thống lớp học như sau:

☀ Hệ Song Ngữ:

Khối lớp IK - Independend Kid

Dành cho các bé từ 18-36 tháng. 

Tỉ lệ cô/trẻ là 1/6 với ít nhất là 2 cô và nhiều nhất là 3 cô. 

Số lượng học sinh từ 10-18 bé.

Khối lớp CR - Creative Kid


Dành cho các bé từ 3-4 tuổi. 

Tỉ lệ cô/trẻ là 1/8 với ít nhất là 2 cô và nhiều nhất là 3 cô. 

Số lượng học sinh : từ 10 đến 24 bé.

Khối lớp CF - Confident Kid

cf-1024x776.jpg#asset:715

Dành cho các bé từ 4-5 tuổi. 

Tỉ lệ cô/trẻ là 1/10 với 2 cô giáo. 

Số lượng học sinh: từ 15 đến 20 bé.

Khối lớp SK - Smart Kid

Dành cho các bé từ 5-6 tuổi. 

Tỉ lệ cô/trẻ là 1/10 với 2 cô giáo. 

Số lượng học sinh: từ 15 đến 20 bé.


☀ Hệ Quốc Tế:

Mẫu giáo nhỡ - Discoverers - 01 lớp

Dành cho các bé từ 4-5 tuổi.

Số lượng trẻ: 16 /lớp

Giáo viên: 1 GV bản địa, 1 GV mầm non thạo tiếng Anh

Mẫu giáo lớn - Navigators - 01 lớp

Dành cho các bé từ 5-6 tuổi.

Số lượng trẻ: 16 /lớp

Giáo viên: 1 GV bản địa, 1 GV mầm non thạo tiếng Anh


Chia sẻ bài viết:

Đăng bởi Peace School

Trường mầm non Hoà Bình -  Peace School

Địa chỉ: Lô C10/NT2 Khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (cạnh trường Tiểu học Trung Yên)

Hotline: 0246 292 5635 - Email: tuyensinh@peaceschool.edu.vn

Bài viết liên quan